ANBI

ANBI-status

De ANBI-status is aangevraagd.

Stichting Openluchttheater Thorn

RSIN 8607053377

Voor alle vragen kunt u contact opnemen met de secretaris via secretaris@OpenluchtTheaterThorn.nl.

Doel

De stichting heeft ten doel het ontwikkelen, programmeren en/of organiseren van educatieve, kunstzinnige en culturele evenementen en activiteiten in de breedste zin van het woord, om daarmee een zo breed mogelijk publiek kennis te laten nemen aan verschillende cultuuruitingen. De stichting houdt hierbij rekening met jaarlijks terug komende activiteiten en evenementen van de Thorner gemeenschap.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (doen) organiseren van muziekuitvoeringen, theatervoorstellingen en andere uitingen van culturele en artistieke aard in het Openluchttheater De Abdijhof Thorn.

Het volledige beleidsplan vindt u via de link Beleidsplan.

De samenstelling van het bestuur vindt u via link Bestuur.

Beloning

Het werk wordt geheel door vrijwilligers gedaan die daarvoor eventueel een kleine vrijwilligersvergoeding ontvangen.

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

In de periode april tot oktober 2020 zullen de eerste activiteiten plaatsvinden.

Scroll Up