Disclaimer

Informatie

Stichting Openluchttheater Thorn hanteert de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het publiceren en onderhouden van informatie op deze website. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet correct is of na verloop van tijd verouderd is. Er kunnen dan ook geen rechten ontleend worden aan de gepubliceerde informatie op deze website.

Verwijzingen

Bepaalde verwijzingen, al dan niet in de vorm van hyperlinks, op de website verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Stichting Openluchttheater Thorn geen controle heeft. Stichting Openluchttheater Thorn is dan ook niet verantwoordelijk voor de juistheid of enig ander aspect van deze informatie op desbetreffende websites.

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen, gepubliceerd op de website ‘openluchttheatherthorn.nl’ mag zonder schriftelijke toestemming van Stichting Openluchttheater Thorn worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins.
Indien u op deze website een afbeelding tegenkomt waarvan u om een of andere reden niet wilt dat hij gepubliceerd wordt, kunt u hierover contact opnemen met de webmaster.