Stichting en Bestuur

De Stichting Openluchttheater Thorn is opgericht op 9 december 2019

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Paul Kipp

Secretaris

Wilma van Dommelen

Penningmeester

Bert Zeegers

Coördinator vrijwilligers

Els Breukers

Webmaster

Riëtte van Delft

Overige bestuursleden

Peter Steijvers